Home>>Budowa i Remont>>Zanim wybudujesz dom, musisz zakupić działkę – jak odpowiednio przejść przez ten proces?
Budowa i Remont

Zanim wybudujesz dom, musisz zakupić działkę – jak odpowiednio przejść przez ten proces?

Kupując działkę pod budowę domu jednorodzinnego, trzeba uwzględnić wiele czynników, od lokalizacji po formalności związane z pozwoleniem na budowę. Przed podjęciem decyzji, warto poznać odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące zakupu działki.

Jak sprawdzić działkę przed zakupem?

Decydując się na zakup działki pod budowę domu jednorodzinnego, ważne jest dokładne sprawdzenie jej przed podpisaniem umowy. Oto kilka kroków, które warto wykonać przed zakupem:

 1. Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego – informacja ta pozwoli Ci określić, czy działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, czy też ma inny przeznaczenie, np. tereny rolne lub leśne.
 2. Zwróć uwagę na dostępność mediów – przede wszystkim elektryczności, wody, kanalizacji i gazu. Upewnij się, że na działce istnieje możliwość podłączenia tych mediów.
 3. Skontaktuj się z właściwymi służbami – w urzędzie miasta lub gminy, w celu uzyskania informacji o planowanych inwestycjach w okolicy, np. budowie dróg, linii kolejowej czy szkoły.
 4. Zwróć uwagę na warunki naturalne – czy działka jest sucha czy może narażona na powodzie, czy jest na stoku czy też na płaskim terenie.

Pamiętaj, że dokładne sprawdzenie działki przed zakupem pozwoli Ci uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i ułatwi proces budowy domu, zgodnie z twoim projektem domu jednorodzinnego. Możesz również skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego, który pomoże Ci ocenić stan działki i jej potencjał.

 Jakie formalności trzeba załatwić przed budową?

Przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego, trzeba załatwić kilka ważnych formalności. Oto krótki przegląd najważniejszych kroków:

 1. Uzyskanie pozwolenia na budowę – aby rozpocząć budowę, trzeba uzyskać pozwolenie na budowę od odpowiedniego organu administracyjnego. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w starostwie lub urzędzie miasta lub gminy, w zależności od lokalizacji działki.
 2. Zgłoszenie budowy – w przypadku niektórych rodzajów budynków, zamiast pozwolenia na budowę, wymagane jest zgłoszenie budowy do odpowiedniego organu administracyjnego.
 3. Zgoda na warunki zabudowy – jeśli działka znajduje się w strefie, w której obowiązują warunki zabudowy, trzeba uzyskać zgodę na ich spełnienie, przed rozpoczęciem budowy.
 4. Zgoda na odprowadzanie ścieków – jeśli na działce nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji, trzeba uzyskać zgodę na odprowadzanie ścieków na terenie działki lub do zbiornika bezodpływowego.
 5. Uzgodnienia z służbami – przed rozpoczęciem budowy, trzeba uzgodnić projekt budynku z właściwymi służbami, takimi jak straż pożarna czy zarządca dróg.

Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny i czas uzyskania pozwolenia na budowę oraz ilość formalności może się różnić w zależności od lokalizacji i rodzaju budynku. Dlatego ważne jest, aby skontaktować się z odpowiednim organem administracyjnym, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymaganych formalności.

Jakie są opłaty związane z pozwoleniem na budowę?

Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat związanych z procedurą administracyjną. Oto kilka przykładów opłat, które mogą być związane z pozwoleniem na budowę:

 1. Opłata za wydanie pozwolenia na budowę – jest to opłata pobierana przez organ administracyjny za wydanie pozwolenia na budowę. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości inwestycji i jest ustalana przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego.
 2. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – jeśli działka, na której planujesz budowę, jest objęta prawem użytkowania wieczystego, trzeba uiścić opłatę za przekształcenie tego prawa na prawo własności.
 3. Opłata za opiniowanie projektu – jeśli projekt budynku wymaga opinii od specjalistów, takich jak geodeta, konstruktor czy architekt, trzeba uiścić opłaty za te usługi.
 4. Opłata za uzgodnienia z służbami – jeśli projekt budynku wymaga uzgodnień z różnymi służbami, takimi jak straż pożarna czy zarządca dróg, trzeba uiścić opłaty za te uzgodnienia.
 5. Opłata za koszty przeprowadzenia postępowania – opłata ta obejmuje koszty, które poniosło miasto lub gmina związane z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego związanego z pozwoleniem na budowę.

Opłaty te mogą się różnić w zależności od lokalizacji i rodzaju budynku, dlatego ważne jest skontaktowanie się z odpowiednim organem administracyjnym, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opłat związanych z pozwoleniem na budowę.

Czy zakup działki wiąże się z podatkiem?

Kupno nieruchomości podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zwanym także podatkiem od zakupu. Opłata ta wynosi 2% wartości nieruchomości i jest płacona przez nabywcę. Jeśli działka jest objęta prawem użytkowania wieczystego, trzeba również uiścić opłatę za przekształcenie tego prawa na prawo własności.

Podatek od nieruchomości jest płacony przez właściciela nieruchomości co roku, stawka podatku zależy od gminy i jest ustalana przez nią, zazwyczaj jest to od 0.3% do 1.4% wartości nieruchomości.

Jeśli planujesz w przyszłości wynajmować działkę lub budynek, będziesz musiał również płacić podatek dochodowy od najmu. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do podatków związanych z zakupem działki, skontaktuj się z Urzędem Skarbowym lub doradcą podatkowym, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Jakie czynniki wpływają na cenę działki?

Cena działki zależy od wielu czynników, które mogą mieć różne stopnie znaczenia w zależności od lokalizacji i potrzeb kupującego. Oto kilka przykładów czynników, które mogą wpływać na cenę działki:

 1. Lokalizacja – działki w centrum miasta będą zwykle droższe niż te położone na obrzeżach. Działki w cichych i spokojnych okolicach będą tańsze niż te w pobliżu hałaśliwych ulic czy zakładów przemysłowych.
 2. Dostępność mediów – działki z dostępem do wody, prądu, kanalizacji i gazu będą droższe niż te, które nie posiadają tych udogodnień.
 3. Plan zagospodarowania przestrzennego – działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową będą droższe niż te przeznaczone pod inne cele, takie jak rolnictwo czy tereny leśne.
 4. Wielkość działki – im większa działka, tym wyższa cena.
 5. Kształt działki – działki o regularnym kształcie są zwykle droższe niż te o nieregularnym kształcie.
 6. Warunki naturalne – działki na stoku czy też na terenach podmokłych będą tańsze niż te na płaskim terenie.
 7. Historyczne lub kulturowe znaczenie – działki o historycznym lub kulturowym znaczeniu będą droższe niż te bez takiego znaczenia.
 8. Dostępność komunikacji – działki z dobrym połączeniem z transportem publicznym, będą droższe niż te oddalone od głównych tras komunikacyjnych.
 9. Dostępność infrastruktury – działki w pobliżu sklepów, szkół czy przychodni będą droższe niż te oddalone od tego typu udogodnień.
 10. Popyt i podaż – ogólny popyt na działki w danej lokalizacji oraz liczba dostępnych działek na rynku również wpływa na cenę działki.

Pamiętaj, że każda działka jest inna i cena może być uzależniona od wielu innych czynników, a także zmieniać się w czasie. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki, które mogą wpływać na cenę.

Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu działki?

Aby zakupić działkę, potrzebne są następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty kupującego,
 2. Akt notarialny potwierdzający zakup działki,
 3. Kopia księgi wieczystej działki,
 4. Potwierdzenie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych,
 5. Potwierdzenie dokonania przelewu na rzecz sprzedającego.
 6. Opcjonalnie: Plan zagospodarowania przestrzennego dla działki

Konieczne jest przede wszystkim posiadanie ważnego dowodu osobistego, który jest potrzebny do zawarcia umowy notarialnej. Akt notarialny jest dokumentem potwierdzającym zakup działki i jest niezbędny do zmiany własności na rzecz nowego właściciela.

Kopia księgi wieczystej działki jest również ważnym dokumentem, ponieważ zawiera ona informacje dotyczące własności, obciążeń i innych praw do działki. Jest ona potrzebna do wpisania zmian w księdze wieczystej i jest ważnym dokumentem przy dalszej sprzedaży działki.

Potwierdzenie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jest również ważne, ponieważ jest to obowiązek podatkowy związany z zakupem nieruchomości. Potwierdzenie dokonania przelewu na rzecz sprzedającego jest również ważne, ponieważ jest to dowód zapłaty za zakupioną działkę.

Opcjonalnie, plan zagospodarowania przestrzennego dla działki jest również istotnym dokumentem, ponieważ zawiera on informacje dotyczące przeznaczenia terenu, zasad zabudowy i innych regulacji dotyczących korzystania z działki. Warto uzyskać taki plan, ponieważ pozwala on na lepsze zrozumienie możliwości i ograniczeń związanych z działką.

Warto również pamiętać, że przed dokonaniem transakcji należy skonsultować się z notariuszem lub radcą prawnym, aby upewnić się, że posiada się wszystkie wymagane dokumenty oraz że transakcja przebiega zgodnie z prawem. Przed finalizacją transakcji należy również dokonać wizji lokalnej, aby upewnić się, że działka jest zgodna z oczekiwaniami, a także sprawdzić czy nie ma żadnych ograniczeń związanych z jej użytkowaniem lub zabudową.

Dodaj komentarz