Home>>Materiały budowlane>>Wysoka odporność ogniowa ścian, stropu i dachu w konstrukcjach STEICO
Materiały budowlane
Materiały budowlane

Wysoka odporność ogniowa ścian, stropu i dachu w konstrukcjach STEICO

Materiały drewnopochodne, stosowane w nowoczesnym budownictwie, przy odpowiednim układzie warstw w przegrodach, spełniają wymogi dotyczące wysokiej odporności ogniowej. Ściany, strop i dach wykonane w systemie STEICO mają, potwierdzone badaniami, świadectwa odporności ogniowej REI30, REI60 a nawet REI90 i klasyfikację NRO – Nie Rozprzestrzeniające Ognia. Pozwala to projektować budynki różnego przeznaczenia, spełniające wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo konstrukcji drewnianych pod względem ochrony ogniowej budzi wiele nieuzasadnionych obaw, które najczęściej są efektem prostego skojarzenia – jeżeli drewno jest palne, to wykonane z niego budynki również nie mają odporności ogniowej. To błędne przekonanie nie znajduje potwierdzenia w wynikach licznych testów palności, którym poddawane są systemy budowlane oparte na drewnie.

– Systemowe konstrukcje drewniane są obecnie chyba najlepiej przebadanymi pod względem odporności ogniowej, co powinno ostatecznie ukrócić krzywdzące stereotypy i zmienić mylne wyobrażenie na temat palności domów z drewna – mówi Michał Komorowski z firmy STEICO, producenta systemu budowlanego opartego właśnie na materiałach drewnopochodnych. –  Oprócz tego, że prefabrykowane budynki z drewna są energooszczędne, ekologiczne i zapewniają mieszkańcom optymalny dla zdrowia i poczucia komfortu klimat, są również bezpieczne pod względem ochrony ogniowej. Potwierdzeniem tego bezpieczeństwa są świadectwa spełnienia określonych normami wymagań, uzyskane dla systemowych przegród w technologii STEICO podczas badań pożarowych, przeprowadzanych przez specjalistyczne laboratoria.

Naturalne zjawisko zwęglania hamuje rozprzestrzenianie ognia

O tym, czy w danym budynku możemy czuć się bezpiecznie na wypadek zagrożenia pożarowego, informuje klasyfikacja odporności ogniowej REI. Co tak naprawdę ona oznacza? Parametr nośności ogniowej, zdefiniowany literą R i liczbami, wskazuje na ilość minut, po upływie których elementy nośne przestają spełniać swoją funkcję. To zatem czas, który mają użytkownicy budynku na ugaszenie pożaru lub ewakuację zagrożonych. W badaniu mierzone są również dwa inne istotne parametry: szczelność ogniowa – E i izolacyjność ogniowa – I. Pierwsza oznacza nieprzepuszczanie płomieni i gazów, drugi parametr – nieprzepuszczanie temperatury.

Konstrukcje drewniane izolowane termicznie materiałami z włókien drzewnych w systemie STEICO, w połączeniu z odpowiednimi płytami poszyciowymi oraz wykończone od zewnątrz, np. warstwą tynku, wykazują odporność ogniową REI od 30 do 90 minut. Czas ten jest uzależniony od wybranego układu warstwowego przegrody, z której wykonany jest budynek.

– Badaniom odporności ogniowej poddane zostały różne układy przegród wykonanych z drewna konstrukcyjnego, płyt, mat i luźnych włókien drzewnych, a udokumentowane wyniki potwierdzają, iż materiały te przyczyniają się do bezpośredniej poprawy ochrony przeciwpożarowej – potwierdza Michał Komorowski. – Duże ciepło właściwe i stosunkowo duża gęstość objętościowa materiałów termoizolacyjnych znacznie opóźnia przenikanie temperatury poprzez element budowlany w trakcie pożaru, chroniąc przed zapłonem kolejne warstwy przegrody.

W przypadku kontaktu z ogniem, przegrody drewniane z zastosowaniem materiałów termoizolacyjnych z włókien drzewnych ulegają naturalnemu zwęgleniu. Powstająca na powierzchni warstwa zwęglenia tworzy szczelną, izolującą powłokę, zapobiegającą dalszemu przedostawaniu się tlenu do wnętrza struktury przegrody. Rozprzestrzenianie się ognia zostaje zahamowane, a materiał ulega jedynie dalszemu zwęglaniu w głąb struktury elementu budowlanego. Zjawisko zwęglania redukuje jednocześnie deformację materiału termoizolacyjnego podczas pożaru, dzięki czemu znacznie dłużej przylega on szczelnie do elementów nośnych przegrody, chroniąc je przed płomieniami.

Nie rozprzestrzeniają ognia

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa pożarowego rosną wraz z wielkością budynku i ilością potencjalnych użytkowników. Ściany w konstrukcji szkieletowej w systemie STEICO mają odpowiednią odporność ogniową nie tylko w przypadku budynków jednorodzinnych. Klasyfikacja NRO w zakresie odporności ogniowej, przyznana przez Instytut Techniki Budowlanej, po wieloletnich badaniach w Zakładzie Badań Ogniowych, potwierdziła, że mogą być one stosowane zgodnie z obowiązującymi normami także w budynkach wielokondygnacyjnych i użyteczności publicznej. Opracowana na ich podstawie klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej REI na działanie ognia przez 30, 45, 60 i 90 minut, pozwala dobrać optymalny układ warstwowy przegród budynku, aby spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Bezpieczeństwo budynków w dużym stopniu zależy również od odporności ogniowej dachów, które muszą być odpowiednio skonstruowane, aby uniknąć rozprzestrzenienia się pożaru na całą powierzchnię i w konsekwencji zawalenia się dachu. Dlatego badaniom na zakres stopnia rozprzestrzeniania się ognia poddana została przegroda dachowa w konstrukcji STEICO, uzyskując klasyfikację BROOF (t1).

Dodaj komentarz