Home>>Budowa i Remont>>W jaki sposób wykonywana jest stabilizacja gruntu cementem?
stabilizacja gruntu
Budowa i Remont

W jaki sposób wykonywana jest stabilizacja gruntu cementem?

Stabilizacja gruntu cementem to procedura, której celem jest umocnienie warstwy gruntu. Aby była ona skuteczna, musi zostać wykonana w konkretny sposób. Duże znaczenie ma tutaj odpowiednie dobranie proporcji cementu. Na czym dokładnie polega i jak przebiega stabilizacja gruntu cementem? Odpowiadamy.

W jaki sposób działa stabilizacja gruntu cementem?

Stabilizacja gruntu cementem oparta jest o dwie struktury. Składa się na nią sztywny szkielet nośny oraz wypełnienie agregatami niezwiązanych cząstek gruntu. Rolą szkieletu nośnego jest nadanie stabilizacji nośności. Wypełnienie w postaci niezwiązanych cząstek gruntu pełni rolę amortyzatora. Obecność cementu w stabilizacji zapewnia mniejszą podatność na skurcz. Sprawia to, że warstwa nie wymaga dylatacji.

Kluczem do przeprowadzenia skutecznej stabilizacji gruntu cementem jest rozdrobnienie i wymieszanie. Do tego celu wykorzystywane są specjalne maszyny drogowe. Ilość cementu, która zostanie użyta do mieszanki, zależna jest od uziarnienia gruntu, jego wymagań oraz składu. Cement zwiększa spójność gruntu, a jednocześnie zmniejsza jego nasiąkliwość i plastyczność. Bardzo ważne jest dobrać odpowiednie proporcje cementu.

Jak przebiega wykonanie stabilizacji gruntu cementem?

Stabilizacja gruntu cementem może przebiegać za pomocą dwóch metod. Warstwę można wykonać bezpośrednio w korycie drogi lub mieszać ją w węzłach stacjonarnych. Odbywa się to z wykorzystaniem stabilizatorów drogowych. Do rozprowadzenia mieszanki wykorzystuje się rozsypywacze mas sypkich, czyli tzw. siewniki. Jak dokładnie wygląda cały proces stabilizacji gruntu cementem?

W pierwszej kolejności należy przygotować podłoże pod stabilizację. Następnie cement jest dozowany za pomocą siewników. Potem następuje mieszanie materiału gruntowego oraz cementu. Kolejnym krokiem jest zagęszczenie mieszanki. Na koniec pozostaje profilowanie z użyciem równiarki oraz zagęszczenie walcami stalowymi lub gumowymi. Jeżeli istnieje potrzeba wykonania stabilizacji gruntu cementem, polecamy usługi firmy Drocomplex.

Dodaj komentarz